Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej (sprzedaż konsumencka)  i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP.
 1. nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu,
 2. musi zawierać NIP nabywcy.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy transit.pl, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.transit.pl, prowadzony jest przez firmę:

Transit – Maciej Wilamowski

02-575 Warszawa, Wiktorska 108D/94

NIP 5270153963

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym transit.pl za pośrednictwem witryny internetowej https://sklep.transit.pl.

 

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.transit.pl,
 3. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Transit – Maciej Wilamowski, 02-575 Warszawa, ul. Wiktorska 108D/94, NIP 527-015-39-63, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca będzie zawierać ze sprzedawcą umowę, która, nie może mieć charakteru zawodowego, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca.
 6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie. Gromadzone są w nim dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 11. Login – adres e-mail podany w trakcie rejestracji Konta Klienta.
 12. Hasło – ciąg znaków podanych przez Klienta w trakcie rejestracji Konta Klienta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Administrator – Podmiot przetwarzający dane osobowe w sklepie Transit – Maciej Wilamowski

 

§3 Dane kontaktowe

Transit – Maciej Wilamowski
ul. Puszczyka 18A/45, 02-785 Warszawa
e-mail: sklep@transit.pl
tel.: +48 22 408-33-01 lub 606-924-800
nr rachunku bankowego: mBank  23 1140 2004 0000 3302 3059 1112.

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Infolinia telefoniczna dostępna jest: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10:00–18:00, w środy od 11.00-19.00

 

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. komputer lub urządzenie przenośne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej;
  3. włączona obsługa plików cookies.

 

§5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest:
  1. po założeniu Konta Klienta w Sklepie;
  2. lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia – bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w Formularzu Zamówienia, zanim wyrazi wolę związania się Umową Sprzedaży.

 

§6 Rejestracja Konta Klienta w Sklepie

 1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest darmowa i nie jest obowiązkowa do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Rejestracja Konta Klienta umożliwia:
  1. składanie Zamówień bez konieczności każdorazowego wprowadzania swoich danych;
  2. podgląd statusu realizacji Zamówienia;
  3. podgląd historii Zamówień;
  4. zapamiętywanie Koszyka;
  5. możliwość korzystania z Przechowalni Produktów;
  6. otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych od Sprzedawcy.
 3. Rejestracja Konta w Sklepie polega na:
  1. wypełnienia Formularza rejestracyjnego;
  2. akceptacji postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Rejestrując Konto w Sklepie Klient akceptuje zasady przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (§13 Regulaminu).
 5. W Formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane osobowe:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres e-mail, stanowiący jednocześnie Login do Konta;
  3. Numer telefonu;
  4. Dane adresowe;
  5. Adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż podane dane adresowe;
  6. Hasło do Konta.
 6. Zakończenie rejestracji Konta następuje po kliknięciu w link potwierdzający, wysyłany przez Sprzedawcę na adres e-mail Klienta podany w Formularzu rejestracyjnym.
 7. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie w formularzu logowania, wybranego przez Klienta w trakcie rejestracji Konta Loginu (adres e-mail) i Hasła.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania Loginu i Hasła w poufności i nieudostępniania ich osobom trzecim.
 9. Hasło do Konta można zmienić w Panelu Klienta po zalogowaniu lub korzystając z opcji Nie pamiętasz hasła? przy logowaniu.
 10. Sprzedawca prowadzi Konto Klienta przez czas nieokreślony.
 11. Klient ma możliwość edycji swoich danych po zalogowaniu się do Panelu Klienta.
 12. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@transit.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Puszczyka 18A/45, 02-785 Warszawa.

 

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 365 dni w roku.
 2. Zamówienie można złożyć jako zarejestrowany Klient posiadający Konto w Sklepie lub jako Gość, po podaniu danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt dostępny w Sklepie, korzystając z wyszukiwarki lub listy kategorii w MENU/OFERTA, a następnie kliknąć przycisk DO KOSZYKA. Przy każdym produkcie znajdują się szczegółowe informacje na temat produktu: opis, zdjęcie, cena i deklarowany termin wysyłki. Zarejestrowani Klienci mogą zapamiętać produkty w Przechowalni. Jeżeli kompletowanie zamówienia jest zakończone, należy przejść do Koszyka. W Koszyku można zobaczyć dokładnie, jakie produkty zostały wybrane, w jakiej ilości i w jakiej cenie. Ilość zamawianych produktów można zmienić w kolumnie ILOŚĆ. Po zmianie ilości produktów należy kliknąć przycisk PRZELICZ, znajdujący się obok podsumowania. Usunięcie produktów z Koszyka następuje po kliknięciu na ikonę z krzyżykiem w kolumnie AKCJE;
  2. wybrać formę dostawy i płatności;
  3. w przypadku posiadania kuponu rabatowego należy zaznaczyć pole MAM KUPON RABATOWY i wprowadzić wartość kuponu, a następnie kliknąć przycisk UŻYJ, aby otrzymać zniżkę;
  4. potwierdzić zawartość Koszyka, formy dostawy i płatności poprzez kliknięcie na przycisk ZAMAWIAM;
  5. zarejestrować się, zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  6. wprowadzić dane niezbędne do realizacji wysyłki zamówienia;
  7. zapoznać się z Regulaminem i zaznaczyć opcję akceptacji jego treści.
 4. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o zmianie statusu Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Klient ma możliwość otrzymywania powiadomień o statusie Zamówienia za pośrednictwem aplikacji Messenger po zaznaczeniu tej opcji w Formularzu Zamówienia.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia oraz potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Zamówienie poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

§8 Płatności

 1. Klient dokonuje wyboru formy płatności oraz akceptuje ich koszty podczas składania Zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przelew na konto (Przedpłata) – wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedawcy (mBank 60 1140 2004 0000 3102 7538 9897). Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty, Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia;
  2. płatność przy odbiorze (za pobraniem) – płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi, w Paczkomacie lub w oddziale Poczty Polskiej – w zależności od wybranej w formularzu zamówienia formy dostawy);
  3. karta płatnicza przy odbiorze własnym w siedzibie Sprzedawcy – Sprzedawca akceptuje płatność następującymi instrumentami płatniczymi: Visa, Visa Electron, VPay, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, MasterCard World, MasterCard World Signia;
  4. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności;
  5. Raty – płatność na raty z Bluemedia jest możliwa, gdy koszt towaru wraz z dostawą mieści się w przedziale 300,00-10000,00 zł, a kupujący nie wybrał płatności przy odbiorze.
  6. Leasing
 3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności na zasadzie przedpłaty, Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po otrzymaniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia o dokonaniu płatności od operatora płatności elektronicznych.
 4. Sprzedawca anuluje Zamówienie w przypadku braku wpłaty od Klienta w ciągu 14 dni od potwierdzenia Zamówienia. O anulowaniu Zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Możliwość zapłaty kartą płatniczą przy odbiorze zależy od przewoźnika i Sprzedawca nie ma wpływu na dostępność tej usługi

 

§9 Wysyłka

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy oraz akceptuje ich koszty podczas składania Zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka kurierska ;
  2. odbiór w Punkcie – Paczkomaty Inpost;
  3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca wysyła Produkty zamówione przez Klienta, zgodnie z rodzajem przesyłki wybranej w Formularzu Zamówienia, w terminie wskazanym w opisie Produktu (z zastrzeżeniem §8 ust. 4 i 5).
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu wysyłki Zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia o dokonaniu płatności od operatora płatności elektronicznych;
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Dostawa Zamówień odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 7. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, z zastrzeżeniem §8 ust. 8, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w Formularzu Zamówienia.
 8. Odbiór osobisty Zamówienia przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

§10 Bony podarunkowe

 1. Bon podarunkowy (dalej: Bon) jest produktem elektronicznym (plik PDF,) zawierającym indywidualny jednorazowy kod o wartości Bonu.
 2. Każdy bon zawiera unikalny kod rabatowy, który można wykorzystać osobiście lub podarować komuś w wersji elektronicznej lub papierowej po uprzednim wydrukowaniu.
 3. Kwota znajdująca się na bonie, odpowiada wartości o jaką zostanie obniżona wartość koszyka po wykorzystaniu znajdującego się na bonie indywidualnego kodu rabatowego. Suma wartości zakupów powinna być równa lub wyższa od kwoty znajdującej się na Bonie. Jeśli kwota zakupów przekracza wartość Bonu, pozostałą kwotę można dopłacić dowolną formą płatności obsługiwaną przez sklep.
 4. Kwotę jaka widnieje na Bonie można wykorzystać wyłącznie na zakupy produktów w sklepie pod adresem: https://sklep.transit.pl, nie pokrywa ona koszów wysyłki produktów.
 5. Ważność kodu podana jest na Bonie podarunkowym. Bony nie wykorzystane w podanym okresie przepadają i nie ma możliwości przedłużenia ich ważności.
 6. Nie ma możliwości wykorzystania więcej niż jednego Bonu podczas jednych zakupów (Bony się nie sumują).
 7. Dokumentem wystawianym do zakupu Bonu jest nota księgowa.
 8. Bon nie podlega wymianie na gotówkę czy inne świadczenia i produkty nie będące w ofercie sklepu artly.pl.
 9. Bon jako produkt cyfrowy nie podlega standardowemu zwrotowi w ciągu 14 dni dotyczącemu umowy zakupu na odległość.
 10. Produkty zakupione z wykorzystaniem Bonu można zwrócić zgodnie z §11 Prawo odstąpienia od umowy. Kwota zapłacona za pomocą bonu zwracana jest w postaci Bonu, a pozostała kwota za pomocą takiej samej formy jaką dokonana została płatność.

 

§11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (wzór oświadczenia znajduje się w  Załączniku nr 1 do Regulaminu).
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Zamówienia Klientowi lub wskazanej przez niego osobie przez przewoźnika.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca potwierdza otrzymanie od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość – Umowę uważa się za niezawartą;
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot należności następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy;
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zamówionych produktów z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 12. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§12 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. zwięzły opis wady;
  2. okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia;
  3. dane Klienta składającego reklamację;
  4. żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§14 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.transit.pl jest Sprzedawca – Maciej Wilamowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Transit – Maciej Wilamowski, (NIP: 527-015-39-63), z siedzibą w 02-575 Warszawa, ul. Wiktorska 108D/94
 2. Adres kontaktowy do zgłaszania spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych: sklep@transit.pl.
 3. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań aby dane osobowe były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
  1. realizacji Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu;
  2. internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep.transit.pl
  3. postępowania reklamacyjnego związanego z zawartą Umową Sprzedaży;
  4. w celach analitycznych i statystycznych;
  5. w celach marketingowych do przedstawiania oferty handlowej Sklepu – po uzyskaniu odrębnej zgody na Newsletter;
  6. w celach marketingowych do zautomatyzowanego pobierania danych o Użytkownikach – tzw. profilowanie.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
  1. Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
  2. obowiązku prawnego Administratora związanego z przepisami o rachunkowości;
  3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, np. rozpatrywania prawa Klienta do gwarancji, reklamacji oraz rękojmi; w celach analitycznych i statystycznych profilowania Użytkowników.
 7. Klient akceptując postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności w celu zawarcia Umowy Sprzedaży zgadza się na udostępnianie danych osobowych podmiotom wymienionym w ust. 2.
 8. Administrator za zgodą Klienta przekazuje dane osobowe:
  1. przewoźnikom lub pośrednikom świadczącym usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe;
  2. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne;
  3. podmiotom świadczącym usługi rachunkowe obsługującym Sprzedawcę;
  4. podmiotom obsługującym oprogramowanie do prowadzenia Sklepu.
 9. Sprzedawca uczestniczy w programie porównywania cen w ramach usługi świadczonej przez serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP 7792420393. Jeżeli Kupujący wyrazi zgodę – serwis prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w SKLEPIE INTERNETOWYM, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie ceneo.pl opinii wyrażonych przez klientów w rezultacie wypełnienia ankiet. Dane Kupującego zostaną przekazane do CENEO tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody.
 10. Udostępnienie danych osobowych dalszym podmiotom odbywa się w oparciu o umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe do momentu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem poniższych specjalnych terminów:
  1. 24 miesiące – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, np. rozpatrywania prawa Klienta do gwarancji, reklamacji oraz rękojmi;
  2. 5 lat – zgodnie z obowiązkiem podatkowym spoczywającym na Sprzedającym.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 13. Zapoznanie się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, będącej elementem Regulaminu, i akceptacja ich zapisów w Formularzu Zamówienia oznacza zgodę Klienta na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta.
 14. Klient ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. uzyskania kopii swoich danych osobowych;
  3. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
  4. usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem prawnego obowiązku oraz prawnego interesu Administratora wymienionych w §5;
  5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych z zastrzeżeniem §5;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z zastrzeżeniem §5;
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z zastrzeżeniem §5;
  8. przenoszenia swoich danych osobowych;
  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. Żądanie: dostępu do danych osobowych, uzyskania kopii danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody, przeniesienia danych należy przesłać w formie pisemnej do Sprzedawcy za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy sklep@transit.pl.
 16. Sprzedawca w ciągu 30 dni informuje osobę, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem.
 17. Sprzedawca jest zobowiązany do przekazania osobie, której dane dotyczą, jednej nieodpłatnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Każda kolejna kopia może podlegać opłacie.

 

§15 Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
  1. Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/t5/Cookies-and-cache/Włączanie-i-wyłączanie-obsługi-ciasteczek/ta-p/16511
  3. Microsoft Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  6. Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/pl-PL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy.
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 12. Treść polityki cookies chroniona jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

 

§16 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia lub w trakcie Rejestracji Konta Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.