Gwarancje
W przypadku reklamacji należy kontaktować się z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.

 

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsument jak i przedsiębiorca na prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna, przesyłając w terminie 14 dni od chwili otrzymania towaru pisemne oświadczenie.
 • Prawo do zwrotu nie przysługuje w wypadkach:
  – dotyczących nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania (folii lub plomb gwarancyjnych),
  – świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
  – w przypadku towarów ściąganych na indywidualne zamówienie klienta.

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Klientowi, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie,  w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować nas o tym (listownie, telefonicznie lub mailowo):

 • Transit – Maciej Wilamowski, ul. Puszczyka 18A/45, 02-785 Warszawa,
 • tel 22 408 33 01,
 • e-mail: sklep@transit.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
( na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną)
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia w którym zostaliśmy poinformowani o państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym razie nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi najwcześniej.

Otrzymane towary w związku z umową

 • Proszę odesłać lub przekazać nam na adres

Transit – Maciej Wilamowski
ul. Puszczyka 18A/45
02-785 Warszawa
bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem 14 dni

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 • Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 • Odpowiadają Państwo za jakiekolwiek zmniejszenia wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów.
 • Co ważne, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.