Niniejsze warunki dotyczą zakupu nowego Wacom Cintiq (Cintiq 16 i 22) w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech , Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Norwegia, Wyspa, Liechtenstein, Szwajcaria, Rosja, Kazachstan, Ukraina, Izrael, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Turcja , ZEA, Namibia, Republika Południowej Afryki, Uzbekistan, Albania, Bahrajn, Botswana, Egipt, Jordania, Kenia, Liban, Macedonia, Mołdawia, Maroko, Nigeria, Katar, Serbia, Tunezja, Białoruś, Azerbejdżan, Armenia, Turkmenistan, Tadżykistan, Kirgistan i Gruzja (region) w ramach oferty „Wacom Pro z promocją CLIP STUDIO PAINT EX (licencja na 6 miesięcy)” („Promocja”) oferowanej przez Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy („Wacom”).

Promocja jest otwarta dla wszystkich użytkowników końcowych („użytkownik końcowy” lub „Ty”), których miejsce zamieszkania znajduje się w regionie i którzy między 1 października 2019 r.

A 31 stycznia 2020 r. („Okres zakupu”) kupują nowy Wacom Cintiq ( DTK1660 lub DTK2260) („Wacom Cintiq”) w regionie.
Kupując jeden z wyżej wymienionych produktów w okresie promocji i spełniając następujące warunki, jako klient nabywasz prawo do otrzymania następujących dodatków („Extra”):

CLIP STUDIO PAINT EX na 6 miesięcy:
CLIP STUDIO PAINT EX firmy Celsys Inc. (https://www.clipstudio.net/en) z 6-miesięczną licencją.
CLIP STUDIO PAINT EX jest dostępny w następujących językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i koreańskim.

Warunki taryfowe od Celsys dotyczące przedłużenia licencji:
Po upływie 6 miesięcy przyznanych w ramach promocji oprogramowanie zostanie obniżone do wersji próbnej lub klienci będą mogli zakupić pełną licencję wieczystą CLIP STUDIO PAINT EX ze specjalną zniżką w wysokości 30%. Odwiedź https://www.clipstudio.net/en/news/201910/2019100101, aby uzyskać więcej informacji.

Jak wziąć udział?
Musisz zarejestrować swój nowy Wacom Cintiq w Wacom na stronie www.wacom.com/register, aby otrzymać dodatek Extra.
Rejestracja będzie otwarta od 1 października 2019 r. I musi zostać zakończona do 5 lutego 2020 r. („Okres rejestracji”).

Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, kraj, prawidłowy adres e-mail oraz numer seryjny produktu Wacom (zwykle wykrywany automatycznie).

Po prawidłowym zakończeniu rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji i dodatkowe informacje. Możesz w nich znaleźć kod wersji oprogramowania do aktywacji Extra oraz link, z którego możesz pobrać CLIP STUDIO PAINT EX w swojej bibliotece Wacom na swoim koncie Wacom (https://account.wacom.com).

Kod wersji oprogramowania musi zostać wykorzystany do 5 lutego 2020 r. („Okres wykupu”). Połączenie z innymi rabatami lub kredytami nie jest możliwe.

Jeśli masz problemy z rejestracją lub nie otrzymałeś potwierdzenia rejestracji, mimo że spełniasz wszystkie warunki, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego lub pod jednym z wymienionych numerów telefonów, które można znaleźć na stronie:

http://www.wacom.com/contact

Inne
Wspomniane kody mogą być używane tylko w określony sposób. Wykorzystania kodu jest możliwe tylko wtedy, gdy dotrzymałeś podanych okresów – Okresu Zakupu, Okresu Rejestracji i Okresu Wykupu.

Jeśli, wbrew naszym oczekiwaniom, zdecydujesz się na zwrot produktu Wacom, tracisz również wszelkie roszczenia do Extra, które przyznaliśmy Ci w ramach Promocji, i dlatego musisz go zwrócić lub usunąć bez pytania.
Promocja wyraźnie nie dotyczy zakupu używanych produktów.

O ile nie wyrazisz zgody na jakiekolwiek inne wykorzystanie twoich informacji, Wacom będzie wykorzystywać podane przez ciebie dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie prywatności i naszą polityką prywatności – www.wacom.com/privacy – wyłącznie w celu przeprowadzenia naszej promocji i promocji związane z zakupem produktów Wacom.
Wacom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spóźnione lub błędne rejestracje przez Klienta końcowego, zagubione kupony i kody lub za niewłaściwe wykorzystanie kuponów i kodów, zarówno z przyczyn technicznych, jak i osobistych, chyba że przyczyny leżą wyłącznie po stronie Wacom.
Dodatek i jego użycie podlegają wyłącznie odpowiednim warunkom dostawcy (Celsys Inc.). W zakresie dozwolonym przez prawo Wacom nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za produkty lub usługi dostawcy.
Wacom zastrzega sobie prawo do jednostronnego zakończenia Promocji i / lub modyfikacji.
W przypadku niewłaściwego wykorzystania Promocji przez Użytkownika końcowego, Wacom zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania od Użytkownika końcowego.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Promocji lub niniejszych Warunków stanie się lub stanie się nieważne w całości lub w części, ważność pozostałych warunków pozostanie niezmieniona. W przypadku stanu nieskutecznego stosuje się następnie warunek, który jest prawnie dopuszczalny i który jest możliwie najbardziej zbliżony do pożądanego efektu stanu nieskutecznego.
Promocja podlega przepisom Republiki Federalnej Niemiec.

W przypadku pytań związanych z tą promocją prosimy o kontakt:
Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy, korzystając z formularza kontaktowego lub numeru telefonu podanego tutaj: http://www.wacom.com/contact

Chcesz kupić tablet (kliknij poniżej model):

– Cintiq 16HD

– Cintiq 22HD